Monday, November 3, 2014

ရတနာႏွလံုးသား

ရတနာႏွလံုးသား

ဘုရားအျမတ္ဆံုးရတနာ၊ တရားအျမတ္ဆံုးရတနာ၊ သံဃာအျမတ္ဆံုးရတနာ၊ ရတနာျမတ္သံုးပါးရဲ႕ဂုဏ္ေတာ္ေတြနဲ႕ တန္ဆာဆင္ထားတဲ့ႏွလံုးသားဟာ ရတနာႏွလံုးသားပါ။”

သရဏဂံုတည္ျခင္း အက်ိဳး(၈)မ်ိဳး
၁။ ျဖစ္ေလရာဘ၀တုိင္း၌ အမ်ားအပူေဇာ္ခံရျခင္း။
၂။ ထက္ျမက္ေသာ ဉာဏ္ပညာရိွျခင္း။
၃။ အမ်ားကို မိမိအလုိသို႕ လုိက္ပါေစႏုိင္ျခင္း။
၄။ အမ်ားႏွင့္မတူေသာ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာမ်ားကို ခံစားရျခင္း။
၅။ ၀င္း၀ါစိုေျပေသာ ရုပ္အဆင္းရိွျခင္း။
၆။ အမ်ားႏွစ္သက္ ၾကည္ညိဳမႈကို ခံရျခင္း။
၇။ မိတ္ေဆြ၊ အေပါင္းအသင္းမ်ား၏ ခ်စ္ခင္မႈကို ခံရျခင္း။
၈။ ေက်ာ္ေစာထင္ရွားျခင္း။
(အပါဒါန္ပါဠိေတာ္ႏွင့္ အ႒ကထာ)

ငါဘုရားအေပၚ ယံုၾကည္ရံုမွ်၊ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးရံုမွ်ျဖင့္၊ နတ္ရြာသုဂတိသို႕ လားေရာက္ႏုိင္၏။”
(မူလပဏၰာသ၊ အလဂဒၵဴပမသုတ္)

သိဒၶိၿပီးလုိလွ်င္
ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသံုးပါးကိုသာ အားထားၾက၊ ေမတၱာပြားၾက၊
လိုရာသိဒၶိ ၿပီးေျမာက္မည္။
သိဒိၶဆိုတာ လိုရာၿပီးေျမာက္တာကို ေခၚတာ၊ ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ဆိုတာ
လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာေတြကို လုပ္ရတယ္။
ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ မပါဘဲ အလိုလို မၿပီးႏုိင္ဘူး။

လိုတရျပည့္စံုနည္း
ရတနာသံုးပါးကို သြားတဲ့အခါ၊ စားတဲ့အခါ မေမ့နဲ႕။
စီးပြားရွာလည္း မေမ့နဲ႕။
အကုန္လံုးျပည့္စံုႏုိင္တဲ့ ရတနာသံုးပါး။
(သာမညေတာင္ဆရာေတာ္ၾကီး)
ဗုဒၶအလုိက် တန္ဆာဆင္ပါ
လက္၏တန္ဆာသည္ လက္စြပ္၊ လက္ေကာက္မဟုတ္၊ ေပးကမ္းစြန္႕ၾကဲျခင္းသာ။
နား၏တန္ဆာသည္ နားကပ္၊ နားေဋာင္းမဟုတ္၊ တရားဓမၼနာၾကားျခင္းသာ။
ကုိယ္၏ အဆင္တန္ဆာသည္ ဘယက္ဒြါရမဟုတ္၊ ေမတၱာ ကရုဏာျဖင့္ သူတပါးအက်ိဳး ေဆာင္ရြက္ျခင္းသာ။
(သေျပကန္ဆရာေတာ္ႀကီး)

လူ႕ဘံု၊ နတ္ဘံု၊ နဂါးဘံုမွာ ရတနာကား အစားစား၊ မ်ားျပားလွပါေပ။
တန္ခိုးေတဇာ ေ၀ျဖာေတာက္ၾကြား၊ ျမတ္ဘုရားႏွင့္ မျခားတူမွ် ရတနာက လံုး၀မရိွပါေပ။
သစၥာဤစကား စြမ္းပကားေၾကာင့္
မ်ားျပားလွစြာ သတၱ၀ါ ခ်မ္းသာကုိယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။
ဥပဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေ၀း၊ ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။

လူ႕ဘံု၊ နတ္ဘံု၊ နဂါးဘံုမွာ ရတနာကား
အစားစား၊ မ်ားျပားလွပါေပ။
တန္ခိုးေတဇာ ေ၀ျဖာေတာက္ၾကြား၊ ျမတ္တရားႏွင့္ မျခားတူမွ်ရတနာက လံုး၀မရိွပါေပ။
သစၥာဤစကား စြမ္းပကားေၾကာင့္
မ်ားျပားလွစြာ သတၱ၀ါ ခ်မ္းသာကုိယ္စိတ္ျမဲပါေစ။
ဥပဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေ၀း၊ ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။

လူ႕ဘံု၊ နတ္ဘံု၊ နဂါးဘံုမွာ ရတနာကား အစားစား၊ မ်ားျပားလွပါေပ။
တန္ခိုးေတဇာ ေ၀ျဖာေတာက္ၾကြား၊ သံဃာမ်ားႏွင့္ မျခားတူမွ်ရတနာက လံုး၀မရိွပါေပ။
သစၥာဤစကား စြမ္းပကားေၾကာင့္
မ်ားျပားလွစြာ သတၱ၀ါ ခ်မ္းသာကုိယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။
ဥပဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေ၀း၊ ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။
(ပရိတ္ေတာ္အလကၤာ -စိန္ရတနာဆရာေတာ္)

ေလာကမွာ ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ အင္း၊ အုိင္၊ တြင္း၊ ကန္ ထဲမွာရိွတဲ့ ေရခ်ိဳေရေကာင္း ကိုယ့္အိမ္ေရာက္ေစခ်င္ေတာ့ အိုးနဲ႕ခပ္ၾကတယ္။ ပံုးနဲ႕ခပ္ၾကတယ္။ ပိုက္လုိင္းေတြနဲ႕ သယ္သူၾကတယ္။ ယူႏုိင္သေလာက္ ကိုယ့္အိမ္ေရာက္တာပဲ။
ဒါမ်ိဳးလိုေပါ့။ စြမ္းအားေတာ္အနႏၲပုိင္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူတဲ့ ျမတ္စြာဘုရားထံမွ မိမိရဲ႕ခႏၶာႏွလံုးအိမ္အတြင္းသို႕ သဒၶါ၊ ပညာ ဆိုတဲ့ ပုိက္လိုင္းေတြ၊ ခြက္ေတြ၊ ပံုးေတြနဲ႕ ခပ္ယူ၊ သြင္းယူၾကရတာ။
ဘုရားထံက ဉာဏ္ဓာတ္ေတြ၊ တန္ခိုး ဓာတ္ေတြ၊ စြမ္းအားဓာတ္ေတြကို ကိုယ့္ႏွလံုးသား အစဥ္ေျပာင္းေအာင္ သြင္းယူၾကရတာ။

သရဏဂံုသံုးပါးကို အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ဆိုေတာ့ ဘယ္ႏွစ္ေခါက္ဆိုဆို ထူးတယ္လို႕ မထင္ရပါဘူး။ ရိုးေနၿပီပဲ။ သဒၶါ၊ ပညာအားေလးကိုသြင္းၿပီး အာရံုျပဳၾကည့္ၾကစမ္းပါ။ ဘယ္ႏွစ္ေခါက္ဆိုဆို ရိုးသြားတယ္၊ ေဟာင္းသြားတယ္၊ ၀သြားတယ္၊ အီသြားတယ္ မရိွပါဘူး။ သူမ်ားရြတ္တာ ဘယ္ႏွစ္ေခါက္နားေထာင္၊ နားေထာင္ ရိုးသြားတယ္၊ ၀သြားတယ္ မရိွပါဘူး။ မရိွရံုတင္ မဟုတ္ဘူးေလ။ ပထမအေခါက္ထက္ ဒုတိယအေခါက္က တန္ခိုးသတၱိတုိးလာတယ္။ ဒုတိယအေခါက္ထက္ တတိယအေခါက္က စြမ္းအားသတိၱေတြ တိုးလာတယ္။ ဒါကတည္းက အထဲမွာ အစြမ္းသတိၱေတြ ခုိေအာင္းေနၿပီဆိုတာ ေသခ်ာသြားၿပီ။ (ေယာဆရာေတာ္ႀကီး)

သံုးလူ႕ထြဋ္ထား ျမတ္ဘုရားကို
အားရပါးရ ရိွခိုးမယ္။
လူနတ္ျဗဟၼာ အက်ိဳးမ်ားဖို႕
ငါတို႕ဘုရား ပြင့္ေပၚတယ္။
အားကိုးၾကည္ညိ ဳ မွီခုိတတ္ရင္
အျမတ္ေကာင္းက်ိဳး ၿဖိဳးေ၀တယ္။
ဖူးျမင္ဦးခ် ပူေဇာ္ၾကလို႕
စိတ္က ဂုဏ္ေတာ္မွန္းဆရြယ္။
ရုပ္ပံုလည္းထင္ ဂုဏ္လည္းျမင္
ၾကည္လင္စိတ္၀မ္း ခ်မ္းျမတယ္။
မွန္းဆရြယ္ ဖူးမယ္။

ေကာင္းက်ိဳးေပးတတ္ တရားျမတ္ကို
မျပတ္ေန႕စဥ္ ရိွခိုးမယ္။
လူနတ္ျဗဟၺာ ခ်မ္းသာေရးမို႕
ငါတို႕ဘုရား ေဟာေပးတယ္။
သင္သိ၊ ေတြးသိ၊ ေသခ်ာသိဖို႕
ေလ့လာၾကည့္ဖို႕ ေကာင္းလွတယ္။
ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္ ေလာကဓါတ္
မျပတ္သံသရာ ေခၚပါတယ္။
မေကာင္းတာသိ၊ ေကာင္းတာရိွ
တရားရိွဖို႕ က်င့္ပါ့မယ္။
ရိွဖြယ္၊ က်င့္မယ္။

ဗုဒၶသားရင္း သံဃာမ်ားကို
ၾကည္ညိဳအားထား ရိွခိုးမယ္
ေကာင္းကံမ်ိဳးေစ့ စိုက္ပ်ိဳးၾကရင္
အက်ိဳးဖြံ႕ၿဖိဳး ရေစတယ္။
ေဘးရန္အႏၱရာယ္ ဥာဏ္ျမင္ေၾကာက္လို႕
ေတာက္ေလွ်ာက္မနား ႀကိဳးစားတယ္။
စိတ္ဓါတ္ေကာင္းေတြ အင္အားရိွလို႕
အမ်ားအသိ ညီညြတ္တယ္။
ၾကည္ညိဳသက္၀င္ အသိယွဥ္
ေန႕စဥ္မျပတ္ဦးခ်မယ္
ဖူးၾကကြယ္၊ ထူးတယ္။

(ဓမၼဒူတယဥ္ေက်းလိမၼာဝတ္ရြတ္စဥ္)

ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါးရဲ႕အဓိပၸါယ္ေတြကိုျမန္မာလို သိထားသင့္ပါတယ္။အလြတ္ရေအာင္က်က္ထားၿပီး အနည္းဆံုးတစ္ေန႕တစ္ေခါက္ ပါဠိလိုေရာ၊ ျမန္မာလိုပါ ပြားမ်ားသြားမယ္ဆိုရင္ ေမ့မွာလည္းမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။
အက်ိဳးလည္း အင္မတန္ႀကီးမားပါတယ္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာလိုဂုဏ္ေတာ္ပြားတာ္ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။
အဓိပၸါယ္ရင္ထဲေရာက္တဲ့အတြက္ ဘုရားကိုလည္း ပိုၾကည္ညိဳပါတယ္။
ဓာတ္ေကာင္း ေတြလည္း ပိုကူးစက္ပါတယ္။ တန္ခိုးသတၱိလည္း ပိုထက္ျမက္ပါတယ္။ (ေရႊပါရမီဆရာေတာ္ အရွင္ဆႏၵာဓိက)
ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး
အရဟံ - ကိေလသာကင္းစင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
ဆိတ္ကြယ္ရာ၌ပင္ မေကာင္းမႈကို ျပဳေတာ္မမူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
သမၼာသမၺဳေဒၶါ - သိစရာအားလံုးတို႕ကို အမွန္အတို္င္း ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ျဖင့္ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ - အသိဥာဏ္ေရာ အက်င့္ပါျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။ (ဝိဇၨာသံုးပါး၊ ဝိဇၨာရွစ္ပါး၊ စရဏတစ္ဆယ့္ငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား)
သုဂေတာ - ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။ (မွန္ကန္၍ အက်ိဳးရိွေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား) ေကာင္းေသာနိဗၺာန္သို႕ ၾကြေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
ေလာက၀ိဒူ - ေလာကသံုးပါးကို သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။ (သတၱေလာက၊ ၾသကာသေလာက၊ သခၤါရေလာက ဟုဆိုအပ္ေသာ ေလာကသံုးပါးကို သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား)
အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ - ဆံုးမထုိက္သူတို႕ကို အတုမရိွ ဆံုးမေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ - နတ္၊ လူ တို႕၏ ဆရာတစ္ဆူျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။    (နတ္၊ လူတို႕အား ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္း ညႊန္ျပေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား)
ဗုေဒၶါ - သစၥာေလးပါးကို ကိုယ္တိုင္လည္းသိေတာ္မူ၊ သူတပါးကိုလည္းသိေအာင္ ေဟာေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။ (ဒုကၡသစၥာ၊ သမုဒယသစၥာ၊ နိေရာဓသစၥာ၊ မဂၢသစၥာ ဟုဆိုအပ္ေသာ သစၥာေလးပါး တုိ႕ကို ကိုယ္တုိင္လည္းသိေတာ္မူ၊ သူတစ္ပါးတို႕ကိုလည္း သိေအာင္ ေဟာေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား)
ဘဂ၀ါ - ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
၁။ ဣႆရိယဘုန္းေတာ္ - မိမိစိတ္ကိုေရာ၊ တစ္ေလာကလံုးကိုပါ အစိုးရေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
၂။ ဓမၼဘုန္းေတာ္ -  မဂ္၊ ဖိုလ္၊ နိဗၺာန္တရားႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
၃။ ယသဘုန္းေတာ္ - မ်ားျပားေသာ အျခံအရံ၊ ပ်ံႏွံ႕ေသာ အေက်ာ္အေစာႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
သိရီဘုန္းေတာ္ -  အတုမရိွေသာ က်က္သေရေတာ္ ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
ကာမဘုန္းေတာ္ -  လုိအင္ဆႏၵမွန္သမွ် ခဏခ်က္ခ်င္း ျပည့္၀ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
ပယတၱဘုန္ေတာ္ -  အတုမရိွေသာ လံုလ၀ီရိယႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
(ေရႊပါရမီေတာရဆရာေတာ္ အရွင္ဆႏၵာဓိက)

တရားဂုဏ္ေတာ္ ေျခာက္ပါး
ဘဂ၀ါေတာ- ျမတ္စြာဘုရားရွင္၊ အကၡေတာ- ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ၊ ဓေမၼာ- မဂ္ေလးပါး၊ ဖိုလ္ေလးပါး၊ နိဗၺာန္၊ ပရိယတ္အားျဖင့္ ဆယ္ပါးေသာ တရားေတာ္ျမတ္သည္ ---
သြာကၡာေတာ - ကိေလသာၿငိမ္းေၾကာင္း ေကာင္းမြန္မွန္ကန္စြာ ေဟာအပ္ေသာ တရားေတာ္။
သႏိၵ႒ိေကာ - က်င့္ၾကံအားထုတ္လွ်င္ မ်က္ေမွာက္ကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ေသာ တရားေတာ္။ အကာလိေကာ - အခ်ိန္အခြင့္ မဆိုင္းလင့္ဘဲ အသင့္လက္ငင္း ခ်က္ျခင္းအက်ိဳးေပးတတ္ေသာ တရားေတာ္။
ဧဟိပႆိေကာ - “ လာပါ၊ ၾကည္လွည့္ပါ ” ဟု က်င့္ၾကံအားထုတ္ရန္ ဖိတ္မန္တိုက္တြန္းထုိက္ေသာ တရားေတာ္။
ၾသပေနယ်ိေကာ - မိမိသႏၱာန္၌တည္ေအာင္ က်င့္ေဆာင္ထိုက္ေသာ တရားေတာ္။
ပစၥတၱံေ၀ဒိတေဗၺာ ၀ိညဴဟိ - တရားသိျမင္သည့္ ပညာရိွရွစ္ပါးအရိယာမ်ားသာလွ်င္ အသီးသီးသိျမင္ခံစားရေသာ တရားေတာ္။

သံဃာဂုဏ္ေတာ္ ကိုးပါး
ဘဂ၀ေတာ - ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏၊ သာ၀ကသံေဃာ- တပည့္သားျဖစ္ေသာ အရိယာသံဃာေတာ္အေပါင္း (ႏွင့္ အရိယာႏြယ္၀င္ သံဃာေတာ္အေပါင္း)သည္ ---
သုပၸဋိပေႏၷာ - ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟကင္းေၾကာင္း သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ အက်င့္ေကာင္းကုိ) ေကာင္းစြာ
က်င့္ေတာ္မူေသာ သံဃာေတာ္။
ဥဇုပၸဋိပေႏၷာ - ကိေလသာအေကာက္ကင္းရန္ ေျဖာင့္မွန္စြာ က်င့္ေတာ္မူေသာ သံဃာေတာ္။
ဉာယပၸဋိပေႏၷာ - ဆင္းရဲၿငိမ္းရန္ နိဗၺာန္အလို႕ငွာ သင့္ေလ်ာ္စြာက်င့္ေတာ္မူေသာ သံဃာေတာ္။
သာမိစိပၸဋိပေႏၷာ - သူမ်ားကျပဳသည့္ ရိုေသမႈႏွင့္ သင့္တင့္ထုိက္တန္ေအာင္ က်င့္ၾကံေတာ္မူေသာ သံဃာေတာ္။
အာဟုေနေယ်ာ - ရပ္ေ၀းမွပင္ ေဆာင္ယူလာ၍ ေပးလွဴသည္ကို ခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာ သံဃာေတာ္
ပါဟုေနေယ်ာ - ခ်စ္ျမတ္ႏိုးအပ္သည့္ ဧည့္သည္မ်ား အတြက္ အထူးျပဳျပင္ထားေသာ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္ ကိုပင္ ေပးလွဴပူေဇာ္ထိုက္ေသာ သံဃာေတာ္။
ဒကၡိေဏေယ်ာ - ေနာင္တမလြန္ေလာက၌ ေကာင္းက်ိဳးရမည္ဟု ယံုၾကည္၍ ေပးလွဴသည္ကို
ခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာ သံဃာေတာ္။
အၪၥလိကရဏီေယ်ာ - ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ မွန္စြာ ရမည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္ကိုးလွ်က္ လက္အုပ္မိုး၍ ရိွခိုးထုိက္ေသာ သံဃာေတာ္။
အႏုတၱရံ ပုညေကၡ ေလာကႆ - ေကာင္မႈမိ်ဳးကို စိုက္ပ်ိဳးရန္အလို႕ငွာ သတၱ၀ါအေပါင္း၏ အေကာင္းဆံုးလယ္ယာေျမျဖစ္ေတာ္မူေသာ သံဃာေတာ္
(မဟာစည္ဆရာေတာ္ႀကီး)
အေကာင္းမီွရင္ အမွီေကာင္းတယ္
ဂုဏ္ေတာ္အျမဲပြားသူရဲ႕စိတ္ဟာ ဂုဏ္ေတာ္သတိၱ၊ ဂုဏ္ေတာ္ဓါတ္ေတြ အျမဲအရိွန္ဟပ္ေနတဲ့အတြက္
ရတနာတံုး၊ ရတနာခဲႀကီးနဲ႕ တူေနပါတယ္။
“ ရတနာရိွရာ ရတနာလာ ” ျမဲထံုးစံအတိုင္း
ဂုဏ္ေတာ္အျမဲပြားေနသူရဲ႕ထံေမွာက္ကို
ေကာင္းက်ိဳးမ်ိဳးစံုဆိုက္ေရာက္လာမွာ အေသအခ်ာမို႕
ျမတ္စြာဘုရားရွင္က
ဂုဏ္ေတာ္ပြားရင္ လုိတရႏိုင္တယ္ ” လို႕
စကားကုန္ မိန္႕ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
(ေရႊပါရမီဆရာေတာ္- အရွင္ဆႏၵာဓိက)

ေတသု စိတၱပၸသာေဒါပိ၊ ဒုကၡေတာ ပရိေမာစေယ။
ဘေဂ၀ါ နုကရိယာ ေတသံ၊ ဓမၼတာ အနုဓမၼေတာ။
ရတနာသံုးပါးအေပၚ၌ ၾကည္ညိဳစိတ္ျဖစ္ကာမွ်ျဖင့္ ဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ပါေပ၏။ သူေတာ္ေကာင္းတို႕၏ တရားလမ္းစဥ္အတုိင္း အတုလုိက္၍ က်င့္ႏုိင္ပါမူကား ဆိုဖြယ္ရာမရိွေတာ့ၿပီ။ (စရိယာပိဋက)

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ရဲ႕ဂုဏ္ေတာ္ေတြကို ဆင္ျခင္စဥ္းစား ရြတ္ဆိုပြားမ်ားသူမွာ ႏွစ္သက္၀မ္းေျမာက္ျခင္း ပီတိတရားေတြ တဖြားဖြားျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ အဲဒီဂုဏ္ေတာ္ပီတိဟာ ဇမၺဴဒိပ္တစ္ကၽြန္းလံုးကိုအစိုးရတဲ့ စၾက၀ေတးမင္းျဖစ္ရျခင္းထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ မႏိႈင္းယွဥ္သာေအာင္ ျမင့္ျမတ္လွပါတယ္။
(သီလကၡႏၶ၀ဂ္ အ႒ကထာ၊၅၆)

ကႆပဘုရားရွင္ လက္ထက္က သ၀ဏ္လႊာ
ဗုေဒၶါ ေလာေက သမုပၸေႏၷာ၊
ဟိတာယ သဗၺပါဏိနံ။
ဓေမၼာ ေလာေက သမုပၸေႏၷာ၊
သုခါယ သဗၺပါဏိနံ။
သံေဃာ ေလာေက သမုပၸေႏၷာ၊
ပုညေကၡတံ အႏုတၱရံ။

ဘုရားရတနာဟာ သတၱ၀ါအားလံုးရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေလာကႀကီးမွာ ပြင့္ထြန္းေပၚေပါက္လာခဲ့ပါၿပီ။
တရားရတနာဟာ သတၱ၀ါအားလံုးတို႕
လူ၊ နတ္၊ နိဗၺာန္ သံုးတန္ေသာခ်မ္းသာရဖို႕အတြက္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါၿပီ။
ေကာင္းမႈမ်ိဳးေစ့ကို စုိက္ပ်ိဳးရာ အတုမရိွလယ္ယာေျမေကာင္းသဖြယ္ျဖစ္တဲ့ သံဃာရတနာကိုလည္း ၾကည္ညိဳပါဦး။

ဧ၀ံ အစိႏိၱယာ ဗုဒၶါ၊ ဗုဒၶဓမၼာ အစိႏိ ၱယာ။
အစိႏိ ၱေယ ပသႏၷာနံ၊ ၀ိပါေကာ ေဟာတိ အစိႏိ ၱေယာ။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ရဲ႕ဂုဏ္ေတာ္ေတြဟာ ၾကံစည္လို႕မကုန္ႏုိင္။ မၾကံစည္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ၾကီးက်ယ္မ်ားျပားလွပါတယ္။ ဘုရားရွင္ေဟာၾကားေတာ္မူတဲ့ တရားေတာ္ရဲ႕ဂုဏ္ေတာ္ေတြဟာလည္း မၾကံစည္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ပါပဲ။
မၾကံစည္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္တဲ့အရာကို ၾကည္ညိဳဆည္းကပ္ျမတ္ႏုိးသူအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာေတြဟာလည္း မၾကံစည္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ပါပဲ။
(ဗုဒၶအပဒါန္ ပါဠိေတာ္)

ဘုရားရွင္ေတာ္ ပြင့္ထြန္းေပၚ၍
ေဟာေဖာ္ညႊန္ၾကား ျမတ္တရားေၾကာင့္
လူေတာ္အမ်ား စိတ္ေကာင္းထားကာ
ဤကား ကုသုိလ္၊ အကုသိုလ္ႏွင့္
ထုိထိုဘံုဘဝ သိၾကရ။ မ်ားလွေက်းဇူးေတြ။

ေလာကက်က္သေရ
ေနမင္းသည္ ေန႕အခါ၌
ထြန္းလင္းေတာက္ပစြာ တင့္တယ္ပါေပ၏။
လမင္းသည္ ညခင္း၌
ေအးျမရႊန္းလဲ့စြာ တင့္တယ္ပါေပ၏။
ရွင္ဘုရင္သည္ မင္း၀တ္တန္ဆာျပည့္စံုစြာဆင္ယင္ေသာအခါ
၀့ံ၀ံ့ၾကြားၾကြား တင့္တယ္ပါေပ၏။
ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္သည္ စ်ာန္သမာပတ္၀င္စားေသာအခါ
ႀကီးျမင့္ခံထည္ တင့္တယ္ပါေပ၏။
ဗုဒၶဘုရားရွင္သာလွ်င္
ေန႕ေရာညပါ အခါခပ္သိမ္း
ပါရမီေတာ္တန္ခိုးျဖင့္ အ့ံခ်ီးေလာက္ဖြယ္
ေလာကအလယ္ တင့္တယ္ေတာ္မူပါေပ၏။

ဆႏၵမြန္
မေကာင္းမႈေရွာင္၊ ေကာင္းမႈေဆာင္၊
စိတ္ကုိျဖဴေအာင္ထား” လုိ႕
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ မိန္႕ၾကားခဲ့ပါတယ္။
ကံသာလွ်င္ကိုယ္ပိုင္ ဥစၥာရိွပါတယ္။
ေကာင္းတဲ့ကံေတြကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ၾကပါေစ။
စိတ္ထားေကာင္းေလးနဲ႕ စိတ္ေကာင္းေလးထားႏုိင္ၾကပါေစ။
ကုသုိလ္ျဖစ္ေအာင္ ေတြးႏုိင္ၾကပါေစ။
ဘုရားရွင္အား သတိရျခင္းျဖင့္
စိတ္ထားလွပ၊ ဘ၀လွပၾကပါေစ။
သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲအတြင္းမွ ရုန္းထြက္လို႕ လြတ္ျမာက္ႏုိင္ၾကပါေစ

ေအာင္သိဒၶိ
အရွင္ဆႏၵာဓိက(ေအာင္သိဒၶိမင္းေက်ာင္း)္
ညႊန္း -
ဆရာေတာ္အရွင္ဆႏၵာဓိက(ေရႊပါရမီေတာရ) လိုတရႏွလံုးသား၊ အႏိႈ္င္းမဲ့ဘာဝနာ၊ ႏွလံုးသားမိတၱဴ၊ ဓမၼာစရိယဦးေဌးလိႈင္ - ခရီးေဖာ္
ေမတၱာရွင္ေရႊျပည္သာ - သရဏဂံုအစြမ္းအံ့မခန္း
ပရိတ္ေတာ္အလကၤာမ်ား - စိန္ရတနာဆရာေတာ္


မေနာၾကာျဖဴ

No comments:

Post a Comment